onsdag 26 augusti 2009

Nyttiga bieffekter

Nyttiga bieffekter
Halsont, magsår, klimakteriebesvär – naturens gyllene sötma hjälper mot allt. Men nu får bina släppa till mer än bara honungen för vår hälsas skull.

MÄNNISKAN HAR under långa tider och i de flesta kulturer använt ämnen som bina samlat in. Framför allt gäller det honung, som var vårt första sötningsmedel och som vi ätit ända sedan stenåldern. Bina var också människans första husdjur som vi kunnat dra nytta av utan att döda. Olika biprodukter ingår sedan länge i hälsokosthandelns sortiment.
– Idag börjar vi få forskning som bekräftar hälsoeffekterna. Bland annat handlar det om att lindra halsinfektioner, klimakteriebesvär, prostataförstoring och olika magåkommor. Vi börjar också hitta ämnen som förklarar effekterna, berättar näringsforskaren med. dr. Magnus Nylander.
Gemensamt för alla biprodukter är att de är rika på antioxidanter, skyddsämnen för kroppens celler.
– Därmed kan de ha en allmänt stärkande och sjukdomsförebyggande effekt. Bland annat behöver immunförsvarets celler antioxidanter för att fungera bra.
Binas produkter innehåller också många olika ämnen, som troligen samverkar. Man kan se dem som ett resultat av naturens intelligens, enligt Magnus Nylander.

ROTEN TILL DET GODA är växternas pollen som bina använder som råvara till bland annat honung. Den är deras främsta vitamin- och mineralkälla.

BIPRODUKTERNA HAR bland annat använts för att stärka den allmänna hälsan, häva infektioner och för bättre återhämtning och sårläkning. Honung har också använts som afrodisiakum.
– Visserligen består honung till största delen av sockerarter. Fast vi äter den i så måttliga mängder att det inte är något problem, säger Magnus Nylander som är tandläkare i botten.
Han påpekar att honung har lägre GI än socker, höjer alltså blodsockret mindre och långsammare, och ger en starkare sötma så att man kan ta mindre. Honung innehåller även ämnen som hämmar tillväxten av bakterier i munnen, så den är inte lika farlig för tänderna.
Naturens apotek

Bidrottninggelé
Bidrottninggelé eller royal jelly är ett proteinrikt sekret som bildas av de arbetsbin som vårdar bilarverna. Framför allt används det som mat åt de larver som ska bli drottningar, vilket gör att de blir större och lever längre än andra bin.
Innehåller: Fruktsocker, druvsocker, proteiner, vitaminer (framför allt B-komplexet) och mineraler.
Hälsoeffekter: Bidrottninggelé tillskrivs allmänt stärkande effekter. Den används också mot PMS, klimakteriebesvär och för hyn. Det är dock ont om studier som bekräftar effekterna.
Produkter: Apiforce, Femiform och Manuka health bidrottninggelé.

Honung
Honung är binas mat. De bildar den genom att blanda pollen, blomnektar och växtsafter med enzymer och andra ämnen som de själva producerar. Sedan tömmer de ut lösningen i bikupans vaxceller, där den får mogna. För att en produkt ska få kallas honung får ingenting ha tillförts eller tagits bort.
Innehåller: Honung består till cirka 75 procent av sockerarter (främst druv- och fruktsocker) och 18–20 procent vatten. Dessutom ingår ungefär 200 olika aktiva ämnen, bland annat olika enzymer, pollen, flavonoider och antibakteriella ämnen. Nyare rön visar att honung även kan innehålla probiotiska bakterier, som är positiva för tarmfunktionen. De flesta hälsobringande ämnena i honung dör vid upphettning till mer än 40–45 grader. Så det är inte säkert att honung som vi har i teet ger så många hälsoeffekter. Billig, flytande importerad honung är ofta upphettad redan vid tillverkningen.
Hälsoeffekter: Honungens mjölksyrabakterier kan ha positiva effekter vid mag-tarmbesvär som diarré eller gasbildning. Honung uppges också ha en svagt laxerande effekt. När det gäller manukahonung finns en god erfarenhet vid magkatarrliknande besvär. Honung är också en gammal huskur mot hosta, som nyligen fått vetenskapligt stöd. En amerikansk studie visar att honungsvatten lindrade hosta hos barn snabbare än hostmedicin.
Djurförsök antyder att honung kan göra att cancer sprider sig långsammare. Framtida forskning får utvisa om det också gäller för människor.
Honung används också för hudvård och snabbare sårläkning. Den anses kunna hjälpa vid såväl brännskador som infekterade sår, på grund av sin bakteriedödande förmåga. Manukahonung testas just nu för snabbare läkning av svårläkta sår exempelvis efter amputationer vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.
Produkter: Det finns flera olika typer av honung. Den som säljs i affärerna är ofta en blandning, där bina besökt olika sorters blommor. Det finns också honung som är tagen under blomningstiden för en enda växt. Några exempel är ljung-, akacia-, lind- och manukahounung. Honung ingår också i vissa hostmediciner, som Drosinula, samt i salvor och tvålar, till exempel Apiderm och Bioliv.

Pollen
Pollen är detsamma som frömjöl eller ståndarmjöl och bildas på ståndaren. Tillsammans med pistillen är pollen bärare av växtens genetiska material. Det finns två typer av pollen. Bipollen har samlats in av bin, som besökt många olika växter. Många pollenprodukter innehåller i stället extrakt från pollen som skördats direkt från speciella växter, till exempel majs, råg eller olika gräsarter som timotej. Valet av växter avgör vilka hälsoeffekter pollenprodukten får, uppger leverantörerna. Till skillnad från bipollen är sådana extrakt i regel också renade från allergiframkallande ämnen, men pollenallergiker brukar ändå rådas att ta det försiktigt eftersom produkterna i enstaka fall kan ha förorenats.
Innehåller: Många olika antioxidanter, skyddsämnen för kroppens celler. Bland annat ingår SOD, superoxiddismutas, som är en viktig kroppsegen antioxidant. I pollen ingår också växtsteroler, ämnen i växter som liknar blodfettet kolesterol och har en kolesterolsänkande effekt.
Hälsoeffekter: En svensk pilotstudie antyder lindrande effekt på manligt håravfall av Recapeen. 58 procent av dem som prövade fick förbättrad hårväxt efter fyra månader. Nu pågår en större, dubbelblind studie på preparatet. Forskning visar också att pollenpreparatet Femal balans kan lindra klimakteriebesvär. Det ger signifikant större lindring än placebo av svettningar, vallningar, nedstämdhet, sömnsvårigheter och torra slemhinnor.
Några studier visar att Femal balans även kan lindra vid PMS. I genomsnitt har man sett ungefär en halvering av symtom som irritation, vätskeansamling, depression och dålig sömn. Effekten brukar visa sig efter några månader. Några studier visar att pollenextrakt kan lindra symtomen vid godartad prostataförstoring bättre än overksamma placebokapslar. Flera studier visar på ökad prestationsförmåga, både fysiskt och mentalt. Försökspersonerna har känt sig piggare, fått förbättrad syreupptagningsförmåga och minskad bildning av mjölksyra.
Produkter: Activeen (allmänt stärkande, upppiggande), Cernitol (mot prostataförstoring), Femal balans (klimakteriebesvär och PMS), Femiform (klimakteriebesvär och PMS), Manuka bipollenkapslar och Recapeen (håravfall).

Propolis
Bina tillverkar propolis, eller bikitt som det också kallas, genom att blanda sin saliv med växtextrakt. Bland annat används kåda från barrträd och harts som omger knopparna på vissa lövträd. Propolis används för att täta bikupan och hålla den fri från sjukdomar.
Innehåller: Balsamer, hartser, terpener, vax, fettsyror, eteriska
oljor samt flavonoider, ämnen som verkar som antioxidanter.
Hälsoeffekter: Propolis brukar kallas för binas eget antibiotikum. Forskning visar på en bakterie- och virushämmande effekt. Bland annat har man sett att förkylnings- och influensavirus får svårare att föröka sig i kroppens celler.
Några djurstudier visar också att kroppens immunförsvar kan stimuleras. Därför säljs propolisprodukter främst för att lindra olika typer av förkylningsbesvär.
Produkter: Från Biomedica kommer propolis halsmixtur, tuggbitar och dragéer. Manuka health propolis finns i form av kapslar eller droppar. Naturläkemedlet Herstat är en salva mot munblåsor och herpes. Även nyheten Hela lipcare stick innehåller propolis, liksom Munkens bisalva.

Text: EVA OLSSON
Foto: JUPITERIMAGES

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar